De Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo van Deftinge viert haar 185-jarig bestaan. In de kapel van het klooster werd de dag ingezet met een plechtige eucharistieviering die werd voorgegaan door Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent. Na de plechtigheid boden de Zusters de genodigden een hapje en een drankje aan in de galerij van het klooster. Ter gelegenheid van die viering werd een brochure samengesteld (64 bladzijden), in feite een vervolg op het boek dat in december 2014 verscheen en de geschiedenis van de Congregatie beschreef. De nieuwe (lijvige) brochure behandelt de periode 2014-2017, het heden en de toekomst van de Congregatie. Opnieuw was de samenstelling in handen van André Premereur en verzorgde Cathy Bourgeos de opmaak. De brochure is te verkrijgen voor 10 euro, waarvan een gedeelte naar een goed doel gaat.