De Liberale vrouwen van Lierde organiseerden in OC. De Lier hun 1 ste Kick-Off activiteit over Erfrecht. De bedoeling is weliswaar activiteiten te organiseren voor vrouwen, met een focus op workshops zoals bvb koken en yoga, maar bij deze start werd gekozen voor een heus praatcafé met mannen en vrouwen De hervorming van het erfrecht, waaraan Carina Van Cauter flink heeft getimmerd is bijna in feit. De grote hervorming is nodig wil men de huidige napoleonistische erfrechtbepalingen laten aansluiten met de huidige samenleving. Carina Van Cauter hoopt alleszins dat de teksten rond deze hervorming nog vóór de zomer worden gestemd.