In Deftinge werd het nieuwe ontmoetingscentrum officieel geopend. Het nieuwe gebouw herbergt de lokalen van de jeugdvereniging Jokido en voorziet eveneens in twee polyvalente zalen die voor diverse doelgroepen beschikbaar zijn voor vergaderingen en/of activiteiten. Met de inplanting van deze laagdrempelige ontmoetingsruimte en de herinrichting van de buitenomgeving in het centrum van Deftinge wil de gemeente het gemeenschapsleven bevorderen. Deze centrale ligging, vlakbij de basisschool en het Ondersteunings- en Zorgcentrum Sint-Vincentius (vroegere MPI) biedt vele mogelijkheden en moet de basis worden voor het creeëren van een aantrekkelijke woonomgeving en speelnatuur. Een oproep naar de bevolking toe om het nieuwe gebouw een naam te geven resulteerde in een lijst van een 70-tal namen. OC. DE KOMMALIER werd door de jury weerhouden. De naam werd ingestuurd door Marc Maroye. De inspiratie tot het bedenken van die naam vond hij in het engelse 'Come all here' . KOMMALIER , een ontmoetingsplaats voor iedereen en verwijzend naar 'grote broer' OC. De LIER.