Het kapelletje "O.L.Vrouw der Armen", vlak naast de nieuwe OC De Kommalier en op de hoek van de Kruisstraat en de Kerkstraat werd gerestaureerd en vandaag ingezegend.
Het oorspronkelijke kapelletje werd rond 1933 gebouwd, eind de jaren 50 afgebroken en op dezelfde plaats heropgebouwd. 
Onlangs werd het grondig aangepakt en in zijn oude glorie hersteld.
Eric De Cnijf verzorgde alle metselwerk, maakte er nog een bloemenbak bovenop en zorgde voor "slot en grendel".
Arsène Miserez zorgde voor alle verfwerk en letterwerk en herstelde het O.L.Vrouwebeeldje.
Marc De Vos was de logistieke medewerker, zeulde met kruiwagen en compressor, en kuiste veel op! Gaby Desmyter schuurde, ontdeed muren en dak van mos en "zwartte'' het dak opnieuw, zorgde voor de bloemenbakvulling aan de voet.
Na een begeleidend woordje van burgemeester Jurgen Soetens, zegende E.H. Alain Babylon, pastoor van de parochie Brakel-Lierde, de kapel in.