06/12/2017 Klimaattafel Lierde : hoe gaan we proberen onze CO2-uitstoot te verminderen?

Lierde is met het project ' Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen​‘ een stevig engagement aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten op het volledige grondgebied ten opzichte van 2011.
Daarnaast willen we ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering (denk aan erosie, wateroverlast of verdroging) helpen verzachten.
Dit doen we in samenwerking met streekintercommunale SOLVA, Provincie Oost-Vlaanderen en het Streekoverleg.

Hoe gaan we proberen onze CO2-uitstoot te verminderen?

Een klimaatgezond beleid uitstippelen is niet enkel weggelegd voor politici.
Deze keer hadden de inwoners het voor het zeggen.
We vormden werkgroepen, schoven aan aan de klimaattafel en we hoorden talrijke ideeën rond:
• energiezuinig en klimaatgezond wonen
• hernieuwbare energie
• efficiënt en duurzaam verplaatsen
• consuminderen en kiezen voor lokale en regionale producten
• beperkingen van negatieve gevolgen van de klimaatverandering

Welke acties kunnen de verschillende stakeholders (organisaties, bedrijven, inwoners, scholen, verenigingen, e.a.) uitvoeren en dragen, en op welke manier kan de gemeente dit faciliteren. De input uit de klimaattafels wordt mee opgenomen in het draft actieplan. Hierdoor hoopt men op het einde van dit proces een plan te kunnen bekendmaken dat breed gedragen is.